EZ-Way

רקע

שיטת EZ way פותחה תחילה בשנת 1998 ושוכללה במשך השנים.

EZWAY פסיכומטרי

שיטת הלימוד פותחה ותוכננה בצורה מקיפה על ידי מורים מקצועיים ואנשי אקדמיה מובילים כראש צוות לשעבר ב”מרכז הארצי להערכה ולבחינה” (מחברי הבחינה), דר’ לחינוך ואפילו דר’ למדעים מדויקים, שמומחיותה בפיתוח תוכניות הוראה למדעים וספרי לימוד מטעם מכון ויצמן.

הקורס כולל מילון אנגלית ומילון עברית, ספר חשיבה מילולית וספרי תרגול נוספים.
מתכונת הקורס היא 2 מפגשים בשבוע, 5 שעות לכל מפגש ובנוסף ישנו גם מורה פרטי לפגישה באורך של שעה וחצי פעם בשבועיים (מלבד התרגול הכיתתי) ולאחר חודש פגישה נוספת לסימולציות בכיתה.

בסוף הקורס יש מרתון. במהלך המרתון בקורס יתמודד כל תלמיד עם 13 מבחני סימולציה אשר בהם יוכל התלמיד להתנסות ולתרגל במתכונת זהה למבחן המיועד, יקבל משוב אישי בו יוכל להבין היכן נקודות החוזק וחולשותיו ולהשקיע יותר במקומות שצריך.

על פי שיטה זו פיתחה EZ way גם מספר מסלולי למידה שונים, עליהן נפרט בקטגוריה הבאה.

תוכניות מיוחדות:

יתרונות:

סניפים:

באר שבע
קרית מלאכי
אשקלון
אופקים
ערד
רמת הנגב
אילת
תל אביב
ראשון לציון
רחובות
רמת גן
בני ברק
חיפה
קריות
עפולה
צפת
נתניה
כפר סבא
אריאל
חדרה
ירושלים

המלצות:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin